Ekspresowa dostawa pasz dla koni od Polski Żłób

Zamówienia złożone do godz. 14.30 wysyłane są w dni robocze tego samego dnia.

Pobierz katalog produktów

Katalog produktów Polski Żłób

Czy wiedziałeś, że musli albo granulat można zapakować od razu do wygodnego kartonu? pasza w kartonie od Polski Żłób - innowacja w stajni

Innowacyjne opakowanie paszy dostępne dla Ciebie. Zobacz nasze SMARTBOX'y.

Produkt dnia
Nature Amino Musli 15kg
Nature Amino Musli 15kg

144,00 zł

szt.
Nature Balancer Pregnant Pro 15kg
Nature Balancer Pregnant Pro 15kg

132,00 zł

szt.

Taki mały a zawiera tak dużo. Sprawdź nasze Box'y! Doskonałe na zawody oraz w podróży. Od dzisiaj nie musisz zabierać worków lub wiaderek. Wystarczy poręczne pudełko czyli nasz Competition Box. Wypróbuj!

pasza w kartonie - Competition Box 3kg - energetyczny granulat dla koni

Sprawdź jakie wersje CTBoxów przygotowaliśmy

Dopasuj do potrzeb żywieniowych Twoich koni - produkty Polski Żłób

Sprawdź nasze tabele dopasowania produktów.

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego Sklep internetowy marki Polski Żłób w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów.

Regulamin dotyczy i ma zastosowanie jedynie w zakresie sprzedaży poprzez sklep internetowy określonych poniżej towarów na rzecz konsumentów.

W zakresie transakcji z przedsiębiorcami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póz. zm.)

 

I. Informacje ogólne przedsiębiorcy dla konsumenta

 1. Do działalności sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.polskizlob.pl zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z ewentualnymi zmianami, które mogą wejść w życie w przyszłości). W razie sprzeczności lub niejasności bądź niedokładności postanowień niniejszego regulaminu w miejsce tych postanowień stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa, mające zastosowanie w danej sprawie.
 2. W przypadku wpisania jakiegokolwiek wzorca umowy, takiego jak zawarty w postanowieniach niniejszego regulaminu, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie to traci moc.
 3. Głównym świadczeniem sklepu internetowego jest sprzedaż produktów żywieniowych dla koni.
 4. Sposobami porozumiewania się przedsiębiorcy z konsumentem są:
  • forma pisemna: pismem za potwierdzeniem odbioru pod adresem przedsiębiorcy ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, oraz pod adresem konsumenta podanym przez niego przedsiębiorcy;
  • forma poczty elektronicznej: przedsiębiorcy pod adresem sklep@polskizlob.pl oraz pod adresem poczty elektronicznej konsumenta podanym przez niego przedsiębiorcy,
  • forma telefoniczna: pod numerami telefonów sklepu +48 510 284 065; +48 500 248 959 oraz pod numerem telefonu konsumenta podanym przez niego przedsiębiorcy;
  • forma ustna: przy bezpośrednim spotkaniu przedsiębiorcy i konsumenta w siedzibie przedsiębiorcy pod adresem ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, w dni: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 i w soboty w godzinach 9.00-14.00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy
 5. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy są następujące:

  Firma Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna z siedzibą w Zamościu. Spółka zarejestrowana jest:

  • w Krajowym Rejestrze Sądowych pod nr KRS 0000857043,
  • w Urzędzie Skarbowym w Chełmie pod nr NIP 9223066029,
  • w Głównym Urzędzie Statystycznym pod nr REGON 386860278.
 6. Adresy przedsiębiorcy, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą oraz składać reklamacje są następujące:

  • adres pocztowy: ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość,
  • adres poczty elektronicznej: sklep@polskizlob.pl, biuro@polskizlob.pl
  • Numer telefonu przedsiębiorcy: 726338332
 7. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wynikają z taryfy operatora, z którego korzysta konsument.
 8. Łączne ceny oferowanych do sprzedaży towarów wraz z podatkami podawane są na stronie internetowej sklepu sklep.polskizlob.pl. Koszty przesyłek towarów ponoszone przez konsumenta są następujące:
  • Przesyłki kurierskie – paczki do 30 kg:
   1. zgodnie z postanowieniami dostępnymi w Czas i koszty dostawy
  • Wysyłki paletowe Poczta Polska S.A. paleta do 500 kg o wymiarach 60x80x90:
   1. 106,00 zł brutto przy wpłacie na rachunek bankowy,
   2. 116,00 zł brutto w przypadku płatności przy odbiorze,
  • Wysyłki paletowe Poczta Polska S.A. paleta do 1000 kg o wymiarach120x80x180:
   1. 139,00 zł brutto przy wpłacie na rachunek bankowy,
   2. 151,00 zł brutto w przypadku płatności przy odbiorze.
 9. Sposób zapłaty za zakupione towary:

  • płatności elektroniczne w chwili przeprowadzania zakupu na stronie sklepu sklep.polskizlob.pl
  • przelew tradycyjny - wpłata na rachunek bankowy przedsiębiorcy nr 26 1020 1068 0000 1202 0363 0993,
  • pobranie pieniędzy przy odbiorze przesyłki od doręczyciela.
 10. Termin zapłaty przelewem tradycyjnym następuje przed wysyłką lub odbiorem sprzedanego towaru, a gotówką przed odbiorem towaru od doręczyciela lub od przedsiębiorcy.
 11. Wybór formy przesyłki i sposobu płatności należy do konsumenta.

II. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie Sklep internetowy marki Polski Żłób i dostarczone Konsumentowi są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi tylko takich towarów.
 2. W regulaminie tym zostały określone zasady dokonywania zakupów w sklepie Sklep internetowy marki Polski Żłób i mają one zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, chyba że w drodze indywidualnych negocjacji przedsiębiorca i konsument ustalą inne warunki na piśmie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru korespondencji.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie Sklep internetowy marki Polski Żłób następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie konsumenta o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Zakupów w sklepie Sklep internetowy marki Polski Żłób mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Fotografie znajdujące się na stronie sklepu Sklep internetowy marki Polski Żłób mają charakter informacyjny. Widok towarów na fotografiach może być uzależniony od właściwości sprzętu, na którym będą odtwarzane. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedsiębiorcą.
 6. Ceny przedstawione na stronie sklepu Sklep internetowy marki Polski Żłób podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie podatki, w tym podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez konsumenta.
 7. Zasady składania i przyjmowania zamówień (zawarcie umowy i potwierdzenie zawarcia umowy):
  1. Informacje o towarach umieszczone na stronie sklepu Sklep internetowy marki Polski Żłób nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do rokowań zmierzających do zawarcia umowy. Konsument składa ofertę kupna określonego towaru, wypełniając stosowny formularz zamówienia, udostępniony na stronie internetowej sklepu.
  2. W celu złożenia zamówienia oraz dostawy towaru konsument podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail.
  3. W trakcie składania zamówienia Konsument otrzymuje informację o cenie oraz o możliwych sposobach płatności oraz dostaw zamówionego towaru i związanych z tym opłat.
  4. Konsument otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przez przedsiębiorcę przyjęcia złożonego przez konsumenta zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Przedsiębiorca zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość niezrealizowania zamówienia, o czym Konsument zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.
  5. Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku, niezwłocznie – nie później niż w chwili dostarczenia towaru; trwałym nośnikiem może być paragon fiskalny lub faktura.
 8. W przypadku braku zapłaty przelewem za zamówiony towar w terminie 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia, zamówienie wygasa i staje się bezskuteczne. Terminem zapłaty przelewem lub kartą kredytową jest dzień uznania rachunku bankowego przedsiębiorcy całą kwotą ceny sprzedaży towaru.
 9. Złożone zamówienie można odwołać, jeżeli towar nie został jeszcze wysłany. Zamówienie można odwołać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. W przypadku braku zamówionego przez konsumenta towaru przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje o najszybszym możliwym terminie realizacji lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej ceny.
 11. Zamówione towary są wysyłane według kolejności zamówień w terminie:
  1. niezwłocznie od momentu wpływu całej kwoty ceny na rachunek bankowy przedsiębiorcy,
  2. niezwłocznie od momentu potwierdzenia płatności przez operatora płatności on-line,
  3. niezwłocznie od przyjęcia przez przedsiębiorcę złożonego przez konsumenta zamówienia w przypadku zapłaty za pobraniem.
 12. Czas oczekiwania na realizację zamówienia dotyczącego towarów wykonanych bądź sprowadzonych na indywidualne zamówienie konsumenta, będzie ustalany odrębnie między przedsiębiorcą i konsumentem. Przedsiębiorca poinformuje konsumenta o przypuszczalnym czasie realizacji zamówienia drogą mailową bądź telefonicznie. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu przez konsumenta, może on zrezygnować z zamówienia, a jeżeli już dokonał płatności ceny za towar, zostanie mu ona niezwłocznie zwrócona przez przedsiębiorcę.
 13. Konsument jest zobowiązany do wpłaty całej ceny za zamówiony towar ze sklepu Sklep internetowy marki Polski Żłób wraz z kosztami przesyłki, jeżeli koszty przesyłki wystąpią po stronie konsumenta.
 14. Przedsiębiorca może ustalić z konsumentem indywidualne formy płatności, rabatu oraz wysyłki towaru w przypadku większej ilości zamówień.
 15. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego podania przez konsumenta adresu, na który przesyłka powinna zostać wysłana.
 16. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest przez przedsiębiorcę paragon fiskalny bądź faktura. Faktura wystawiana jest na życzenie konsumenta, po przedstawieniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Paragony fiskalne lub faktury są wystawiane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami podatkowymi.
 17. Przedsiębiorca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn siły wyższej. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn tkwiących po stronie podmiotu dostarczającego przesyłkę (poczta, kurier, inny dostawca) przedsiębiorca podejmie stosowne środki wynikające z przepisów prawa lub z umowy z dostawcą celem jak najszybszego dostarczenia przesyłki do konsumenta.
 18. Standardowym czasem dostawy są 1-3 dni robocze. Jeśli czas dostawy będzie dłuższy, obsługa sklepu poinformuje o tym fakcie, a Konsument może zdecydować, czy chce poczekać wskazany czas. Jeśli czas dostawy nie spełni oczekiwań Konsumenta, na jego żądanie wyrażone w formie pisemnej przedsiębiorca anuluje zamówienie.
 19. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia czy towar nie jest uszkodzony oraz czy odpowiada zamówieniu (umowie).
 20. W przypadku gdy towar jest uszkodzony, bądź nie odpowiada zamówieniu (umowie) konsument odsyłając towar do przedsiębiorcy wskazuje przyczynę i okoliczności uzasadniające zwrot towaru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z podmiotu dostarczającego przesyłkę na konsumenta z chwilą odbioru przesyłki przez konsumenta.
 21. Konsument w przypadku zwrotu towaru uszkodzonego bądź niezgodnego z zamówieniem winien jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie przedsiębiorcę.
 22. Reklamacji podlega towar, który jest niezgodny z umową albo posiada wady lub uszkodzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.
 23. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową, wadliwego lub uszkodzonego konsument ma prawo odesłać go z powrotem do przedsiębiorcy. Koszty przesyłki zasadnie reklamowanego towaru ponosi przedsiębiorca. Koszty reklamacji nieuzasadnionych obciążają konsumenta.
 24. Towary zakupione w sklepie internetowym można reklamować środkami porozumiewania się i pod adresami podanymi w niniejszym regulaminie.
 25. Zaleca się aby konsument przed zwróceniem towaru do sklepu internetowego w ramach reklamacji wcześniej skontaktował się z przedsiębiorcą w celu ustalenia szczegółów procesu reklamacyjnego.
 26. Jeśli zakupiony poprzez sklep Sklep internetowy marki Polski Żłób towar, na który udzielona została gwarancja producenta, zawiera wady, jest uszkodzony bądź też nie działa prawidłowo konsument ma również prawo do wykonywania uprawnień z gwarancji bezpośrednio w stosunku do gwaranta.
 27. Przedsiębiorca nie prowadzi własnego serwisu gwarancyjnego. Korzysta on z serwisów współpracujących z gwarantem towaru. Przedsiębiorca może udzielić konsumentowi wsparcia w dochodzeniu roszczeń w gwarancji i na żądanie konsumenta przeprowadzić proces gwarancyjny z gwarantem.
 28. Zgłoszona wada zostaje poddana weryfikacji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi przez przedsiębiorcę.
 29. Odpowiedź na roszczenie reklamacyjne konsument otrzyma od przedsiębiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę przesyłki z reklamacją i reklamowanym towarem.
 30. Towar powinien zawierać odpowiednie, a najlepiej, o ile to możliwe, oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu lub gwaranta.
 31. Towar w ramach reklamacji konsument powinien przesyłać kompletny ze wszystkimi akcesoriami.
 32. Razem z towarem konsument jest zobowiązany do przesłania gwarancji oraz kserokopii dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego lub faktury, bądź innego dowodu zakupu towaru u przedsiębiorcy co pozwoli na zweryfikowanie czy reklamowany towar został zakupiony w sklepie przedsiębiorcy.
 33. Do reklamowanego towaru konsument powinien dołączyć swój dokładny opis występującej wady lub uszkodzeń w celu odpowiedniego zdiagnozowania usterki w specjalistycznym serwisie.
 34. Roszczenia reklamacyjne nie będą uwzględniane, jeśli wada, usterka lub uszkodzenia towaru nastąpiły z przyczyn tkwiących po stronie konsumenta, bądź będą następstwem normalnego zużycia.
 35. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas przesyłki wymagają wykazania, że powstały podczas transportu.
 36. W przypadku zaginięcia przesyłki przedsiębiorca składa reklamację u przewoźnika. W przypadku, gdy konsument dokonał płatności przelewem, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zrealizowany niezwłocznie po stwierdzeniu zaginięcia przesyłki w transporcie.
 37. W przypadku, gdy towar okaże się zgodny z umową i niewadliwy przedsiębiorca ma prawo do dochodzenia od konsumenta poniesionych przez siebie kosztów za diagnostykę wykonaną w specjalistycznym serwisie oraz koszty przesyłki towaru.
 38. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy towar był przeceniony ze względu na daną wadę, a sama wada została opisana w profilu towaru, zaś konsument zgodził się na to, zamówił i zakupił towar w takim stanie, w jakim był oferowany do sprzedaży.
 39. Do rękojmi i wpływu gwarancji na dochodzenie roszczeń z rękojmi na zakupiony w sklepie towar stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, niezależnie od postanowień tego regulaminu.

III. Prawo, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru zakupionego towaru, bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • zwiększonych kosztów przesyłki wybranych przez konsumenta w innej formie niż przewidziana niniejszym regulaminem,
  • kosztów przekraczających bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, przy czym zastosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Odstąpienie od umowy może być wykonane w drodze jednoznacznego oświadczenia konsumenta wysłanego przedsiębiorcy na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie.
 4. Przedsiębiorca przesyła niezwłocznie konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy; trwałym nośnikiem może być wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 5. Wszelkie płatności konsumenta na rzecz przedsiębiorcy, w tym koszty dostarczenia towaru, za wyjątkiem kosztów oznaczonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powyżej, zostaną zwrócone przez przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowodu przesyłki lub zwrotu towaru do przedsiębiorcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot przez przedsiębiorcę płatności i kosztów dostarczenia towaru następuje w takiej samej formie w jakiej zostały dokonane przez konsumenta, chyba, że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić przesyłką pocztową lub kurierską albo bezpośrednio do przedsiębiorcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszoną wartość towaru będącą wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV. Zwrot towaru

 1. Zwrot towaru przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy jest możliwy wyłącznie w wyniku skutecznego odstąpienia od umowy albo w wyniku skutecznego roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli wady towaru okażą się istotne, a przedsiębiorca niezwłocznie nie wymieni towaru na nowy, wolny od wad albo nie naprawi towaru.
 2. Zwrotowi podlegają tylko towary zakupione u przedsiębiorcy i powinny mieć cechy identyfikacyjne bądź dowody ich zakupu przez konsumenta u przedsiębiorcy.
 3. O ile to możliwe, towary powinny być zwracane w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązkiem konsumenta jest opakowanie towaru w odpowiedni sposób na czas transportu.
 5. Towary zwracane, w wyniku odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni od dostarczenia towaru nie mogą być w tym terminie wykorzystywane w innym celu, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Towary zwracane w wyniku realizacji roszczeń z rękojmi nie powinny przekraczać normalnego zużycia, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
 7. Zwracane towary powinny być kompletne wraz z akcesoriami związanymi z towarem

V. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta.
 2. Realizacja roszczeń konsumenta z gwarancji w stosunku do gwaranta i jej wpływ na rękojmię podlega przepisom Kodeksu cywilnego.

 V. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe konsumentów przetwarzane są przez przedsiębiorcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn zm.).
 2. Przetwarzanie danych osobowych konsumentów następuje jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży tj. wystawienia faktury, paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej z tym związanej (art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).
 3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych konsumentów osobom trzecim.
 4. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorca przekazuje konsumentowi następujące informacje:
 • adres swojej siedziby i pełna nazwa: Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna z siedzibą przy ulicy K.Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość,
 • cel zbierania danych: realizacja umowy sprzedaży, celem wystawienia faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • nie przewiduje się odbiorców danych osobowych,
 • konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy albo przez panel logowania dostępny na stronie Sklep internetowy marki Polski Żłób,
 • dane osobowe są udostępnianie przedsiębiorcy przez konsumenta dobrowolnie.
 1. Przedsiębiorca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, który dane osobowe dotyczą.
 2. W przypadku umieszczenia przez konsumenta swoich danych osobowych na serwerze przedsiębiorcy i ich utrwalenia, przedsiębiorca informuje konsumenta o uprawieniach do kontroli przetwarzania danych osobowych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
  1. prawie wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych,
  2. prawie wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych w celach i przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Zbiór danych osobowych prowadzony przez przedsiębiorcę nie podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych osobowych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI. Funkcjonalność treści cyfrowych, sprzęt i oprogramowanie.

 1. Przedsiębiorca nie świadczy żadnych innych usług drogą elektroniczną, jak tylko umożliwienie kontaktu z konsumentem, celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru.
 2. Przedsiębiorca prowadzi sklep internetowy posługując się systemem teleinformatycznym, do połączenia z którym potrzebny jest sprzęt elektroniczny i dostęp do sieci Internet w zakresie łączności pocztą elektroniczną (funkcjonujący adres e-mail).
 3. Konsument odpowiada za zabezpieczenie swoich danych w należących do niego urządzeniach elektronicznych oraz za dostęp do nich, jak również za obowiązek umieszczania w sieci Internet treści zgodnych z prawem.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania pocztą elektroniczną przez konsumenta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Przedsiębiorca nie korzysta ze sprzętu i jakichkolwiek innych urządzeń, praw i uprawnień konsumenta związanych z dostępem do sieci Internet, za wyjątkiem przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną.
 6. Umowa sprzedaży towaru uregulowana niniejszym regulaminem nie jest umową o świadczenie dodatkowych usług drogą elektroniczną.
 7. Postępowanie reklamacyjne w zakresie łączności pocztą elektroniczną podlega regułom obowiązującym u operatorów teleinformatycznych z usług, których korzystają przedsiębiorca i konsument oraz u dostawców ich sprzętu elektronicznego.
 8. Ze względu na potrzebę identyfikacji konsumenta, jako kupującego dla celów podatkowych oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru wykluczone jest posługiwanie się konsumenta pseudonimem lub zamawianie towaru anonimowo.
 9. Przedsiębiorca nie powierza przetwarzania danych osobowych konsumenta pozyskanych drogą elektroniczną osobom trzecim oraz zabezpiecza dostęp osób nieuprawnionych do swoich urządzeń elektronicznych zawierających dane osobowe konsumenta.

VII. Informacje dodatkowe i klauzula salwatoryjna.

 1. Powyższy regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia go na stronie Sklep internetowy marki Polski Żłób, przy czym przyjęte zamówienia będą realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dacie przyjętego zamówienia (zawarcia umowy).
 2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania towarów z oferty bez podania przyczyny, jak również do zmiany cen oferowanych towarów, przy czym przyjęte zamówienia realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu Sklep internetowy marki Polski Żłób, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym przyjęte zamówienia realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do strony sklepu internetowego Sklep internetowy marki Polski Żłób z przyczyn tkwiących po stronie osób trzecich, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Konsument powinien zabezpieczyć swoje konto i hasło, gdyż sklep nie odpowiada za zakupy dokonane przez osoby trzecie za pośrednictwem konta konsumenta.
 6. Spory, które mogą wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie stron.
 7. Spory związane z wykonaniem umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. W drodze odrębnej umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
 8. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym regulaminem regulują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1422).
 9. Przedsiębiorca nie jest uczestnikiem i nie przystąpił do fakultatywnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.) ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym uczciwych praktyk rynkowych.
 10. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 1. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia sugerujemy kierować drogą elektroniczną sklep@polskizlob.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy)

– Adresat: Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. K.Namysłowskiego 2,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl